Охорона праці

Нормативні документи
Закони України
Про охорону праці Посилання
Кодекс законів про працю України Посилання
Кодекс цивільного захисту України Посилання
Про дорожній рух Посилання
Про охорону навколишнього при­родного середовища Посилання
Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку Посилання
Про забезпечення сані­тарного та епідеміч­ного благополуччя на­селення Посилання
Основи законодавства України про охорону здоров'я Посилання
Про колективні договори і угоди Посилання
Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності Посилання
Про об'єкти підвищеної небезпеки Посилання
Правила
Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних закладів Посилання
Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти УкраїниПосилання
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів Посилання
Правила дорожнього руху Посилання
Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01 Посилання
Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю УкраїниПосилання
Правила безпеки під час трудового навчання й літніх практичних робіт учнів X-XI класів загальноосвітніх навчальних закладів у сільськогосподарському виробництві Посилання
Положення
Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці Посилання
Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти Посилання
Положення про порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з роботами із шкідливими та важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки Посилання
Положення про розробку інструкцій з охорони праці Посилання
Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праціПосилання
Положення про Державний департамент промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду Посилання
Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах Посилання
Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру Посилання
Типове положення про службу охорони праці Посилання
Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства Посилання
Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій Посилання
Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту Посилання
Перелік робіт з підвищеною небезпекою Посилання
Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці Посилання
Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць Посилання

Рекомендації про укладення колективних договорів в закладах освіти Посилання

Немає коментарів:

Дописати коментар